Човек седи в офиса си…

15.00 часа. Човек седи в офиса си и пуши цигара.
В офиса влиза друг човек, застава до него, пали цигара и казва:
“Какво става, колега, и ти ли не можеш да заспиш?”

Сподели