Шефе, ще ми повишиш ли заплатата…

Служител към началника си:
– Шефе, ще ми повишиш ли заплатата, че три големи фирми се интересуват от мен?
– И кои са пък тези три големи фирми?
– “Топлофикация”, ВиК, М-тел…

Сподели