Английски лорд е седнал в кабинета си…

Английски лорд е седнал в кабинета си в Лондон и чете вестник. Изведнъж неговият слуга връхлита в кабинета:
– Сър, сър, Темза приижда.
Лордът възмутено го поглежда и строго му прави забележка:
– Джон, толкова години работиш при мене. Не знаеш ли как трябва да влизаш. Излез ако обичаш и влез както се полага.

Read more

Сподели

Сър Джон има подозрения, че милейди има връзка…

Сър Джон има подозрения, че милейди има връзка с младия сър Лейтън. В тази връзка, преди да замине извън Лондон за няколко дни, той дава съответни разпореждания на иконома си Джеймс. Вечерта, след завръщането си, лордът вика Джеймс на отчет.- Ами, да, сър. Младият сър Лейтън беше тук завчера.- И после, Джеймс?- Двамата с милейди вечеряха в Синята столова, после им поднесох напитки на верандата…

Read more

Сподели