Влиза при доктора един човек…

Влиза при доктора един човек, а на главата му жаба.
– Какво ти има, каква е тая жаба на главата ти? – попитал докторът.
Човекът почнал да прави само някакви неразбираеми физиономии без да каже нищо. Тогава жабата се обадила:
– Не знам на него, ама мен ми излезе това нещо на г**а от няколко дена…

Сподели

Вървял си един програмист и гледа…

Вървял си един програмист и гледа – жаба! Взима я той, а тя му проговаря:
– Виж какво, аз не съм обикновена жаба, аз съм принцеса. Само ме целуни и ще видиш в каква хубава девойка ще се превърна.
Погледал я програмистът и я сложил в джоба си. Повървял, повървял, пък я извадил. Пак почнала тя:
– Само ме целуни. . .

Read more

Сподели