Разговор в детската градина:

Разговор в детската градина:
Марийка:
– Мене мама ме е намерила в зелка.
Петър:
– Мене ме е донесъл щъркел.

Read moreРазговор в детската градина:

Сподели

Върви си един слепец

Върви си един слепец по улицата. Почуквайки с бастунчето минава покрай един рибарски магазин. Спира се, подушва въздуха, махва с ръка и казва:
– Здравейте, момичета!

Сподели