Умрял слонът в джунглата…

Умрял слонът в джунглата.Тогава лъвът събрал всички животни и казал:
– И така кой уби слона?
Мълчание. Лъвът повторил строго:
– Кой уби слона?
Отново мълчание. На третия път вече излязла една мравка с дънки и тиранти и, дърпайки си тирантите, отговорила:
– Ами той защо закача нашите момичета?!

Сподели

Върви си един слепец

Върви си един слепец по улицата. Почуквайки с бастунчето минава покрай един рибарски магазин. Спира се, подушва въздуха, махва с ръка и казва:
– Здравейте, момичета!

Сподели