Човек пие в бара…

Човек пие в бара. По едно време отива в тоалетната и застава пред писоара. В този момент вратата на тоалетната се отваря с трясък и влиза огромен негър, който изважда 60 сантиметров инструмент от панталона. Мъжът е вцепенен.
Негърът се приближава до съседния писоар, удря го с инструмента и го чупи на две части.

Read moreЧовек пие в бара…

Сподели